Skip Navigation LinksRegistration-Alerts

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için Kayıt Uyarıları

Dönem
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
1. DönemDers kaydı - Öğrenci, varsa öncelikle İngilizce Destek Programı / Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalı *Ders kaydı - Öğrenci, varsa öncelikle İngilizce Destek Programı / Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalı *Ders kaydı - Öğrenci, varsa öncelikle İngilizce Destek Programı / Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalı *
2. DönemDers ve dönem projesi kaydı - Öğrenci, varsa öncelikle İngilizce Destek Programı / Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalı *Ders kaydı -  Öğrenci, varsa öncelikle İngilizce Destek Programı / Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalı *Ders kaydı - Öğrenci, varsa öncelikle İngilizce Destek Programı / Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalı *
3. DönemDers ve dönem projesi kaydı (tamamlanmamış ise)

Ders, seminer (henüz alınmadıysa) ve tez kaydı

Öğrenciye bir tez yöneticisi atanması ve tez konusu belirlenmesi için son dönem.
En geç dönemin ders ekleme/ çıkartma son gününe kadar ilgili formların Enstitü'ye ulaştırılması gerekir.

Ders ve tez kaydı

Öğrenciye bir tez yöneticisi atanması ve tez konusu belirlenmesi için son dönem. En geç dönemin ders ekleme/ çıkartma son gününe kadar ilgili formların Enstitü'ye ulaştırılması gerekir.

4. Dönem

Ders ve dönem projesi kaydı (tamamlanmamış ise)

Tam-zamanlı öğrenci için normal eğitim süresinin sonu

Ders ve tez kaydı

Normal eğitim süresi sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem

Tam-zamanlı öğrenci için normal eğitim süresinin sonu

Ders ve tez kaydı

Tam- zamanlı ve yarı-zamanlı öğrencilerin ders yükümlülüğünü tamamlaması için son dönem (en az 7 ders)

5.Dönem

Tam-zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Ders ve dönem projesi kaydı (tamamlanmamış ise)

Tam-zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Ders ve tez kaydı (tamamlanmamış ise)

Tez ve yeterlik sınavı kaydı

 

6. Dönem

Tam-zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Ders ve dönem projesi kaydı (tamamlanmamış ise)

Tam-zamanlı öğrencinin programın gereklerini (ders ve dönem projesi yükümlülüğü) tamamlaması için son dönem (CGPA en az 3.00 olmalı)

Yarı-zamanlı öğrenci için normal eğitim süresinin sonu

Tam-zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Ders ve tez kaydı (tamamlanmamış ise)

Uzatma dönemleri sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem

Tam-zamanlı öğrencinin programın gereklerini (ders ve tez yükümlülüğü) tamamlaması için son dönem (CGPA en az 3.00 olmalı)

Yarı-zamanlı öğrenci için normal eğitim süresinin sonu

Tez kaydı

Öğrenci, yeterlik sınavını geçmiş ise Tez İzleme Komitesi oluşturulmalı

Tez İzleme Komitesinin oluşturulmasını izleyen en geç bir ay içinde tez önerisinin hazırlanması ve savunulması

7. Dönem

Yarı-zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Ders ve dönem projesi kaydı (tamamlanmamış ise)

Yarı-zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Ders ve tez kaydı (tamamlanmamış ise)

Tez kaydı

Tez İzleme Komitesi önünde savunma

8. Dönem

Yarı-zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Ders ve dönem projesi kaydı (tamamlanmamış ise)

Yarı-zamanlı öğrencinin programın gereklerini (ders ve dönem projesi yükümlülüğü) tamamlaması için son dönem (CGPA en az 3.00 olmalı)

Yarı-zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Ders ve tez kaydı (tamamlanmamış ise)

Uzatma dönemleri sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem

Yarı-zamanlı öğrencinin programın gereklerini (ders ve tez yükümlülüğü) tamamlaması için son dönem (CGPA en az 3.00 olmalı)

Tez kaydı

Tez İzleme Komitesi önünde savunma

9. Dönem--

Tez kaydı

Tez İzleme Komitesi önünde savunma

10. Dönem--

Tez kaydı

Normal eğitim süresi sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem. Mezun olamayacak öğrenci için Tez İzleme Komitesi önünde savunma

Tam-zamanlı öğrenci için normal eğitim süresinin sonu

11. Dönem--

Tam-zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Tez kaydı

Tez jürisi veya Tez İzleme Komitesi önünde savunma

12. Dönem--

Tam- zamanlı öğrenci, "Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Tez kaydı

Uzatma dönemleri sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem

Tam-zamanlı öğrencinin programın gereklerini (ders, tez ve yayın yükümlülüğü) tamamlaması için son dönem

Tam-zamanlı öğrenci programın yayın koşulu dışındaki yükümlülüklerini yerine getirip tezini Enstitü'ye teslim etmiş ise "Yayın Bekleme" statüsüne geçiş başvurusu yapabilir ( 10., 11. veya 12. dönem sonunda)

13. Dönem--

Yarı-zamanlı öğrenci için:

Tez kaydı

Tez İzleme Komitesi önünde savunma

14. Dönem--

Yarı-zamanlı öğrenci için:

Tez kaydı

Normal eğitim süresi sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem. Mezun olamayacak öğrenci için Tez İzleme Komitesi önünde savunma

Yarı-zamanlı öğrencinin, normal eğitim süresinde, programın gereklerini (ders, tez ve yayın yükümlülüğü) tamamlaması için son dönem

15. Dönem--

Yarı-zamanlı öğrenci:

"Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Tez kaydı

Tez İzleme Komitesi önünde savunma

16. Dönem--

Yarı- zamanlı öğrenci:

"Uzatma" alabilmek için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapmalı

Tez kaydı

Uzatma dönemleri sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem

Yarı-zamanlı öğrencinin programın gereklerini (ders, tez ve yayın yükümlülüğü) tamamlaması için son dönem

Yarı-zamanlı öğrenci, programın yayın koşulu dışındaki yükümlülüklerini yerine getirip tezini Enstitü'ye teslim etmiş ise "Yayın Bekleme" statüsüne geçiş başvurusu yapabilir (14., 15. veya 16. dönem sonunda)  


* Öğrencinin hiç bir program dersi almadan sadece İngilizce Destek veya  Bilimsel Hazırlık dersleri alırken geçirdiği süreler yüksek lisans/doktora süresinden sayılmaz.

Bilimsel Hazırlık dersleri en geç bir takvim yılı içerisinde tamamlanmalıdır.

İngilizce Destek Programı ders kaydı için lütfen http://grad.emu.edu.tr/tr/kayit-kabul/kabul-ve-kayit-kosullari/ingilizce-destek-programi adresini ziyaret ediniz.

ENGL 509 veya ENGL 511 derslerine kayıt olan öğrenci herhangi bir program dersine veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt olamazlar.