Skip Navigation LinksEnglish-Language-Support

İngilizce Dil Sınavları ve Lisansüstü İngilizce Destek Programı

Uluslararası geçerliliği olan bir İngilizce yeterlik belgesine sahip olmayan adayların (bakınız İngilizce Dil Yeterliği) İngilizce düzeyleri DAÜ tarafından sınavla belirlenir.  


1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı)

Amaç

1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (Düzey Belirleme Sınavı) iki işlevi bulunmaktadır: 

 • öğrencileri doğru düzeye yerleştirmek
 • 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı alabilecek öğrencileri belirlemek

İçerik

1. Aşama İngilizce Yeterlik sınavı (Düzey Belirleme Sınavı)  4 bölümden oluşan 100 soruluk bir sınavdır:

 • dinleme (listening)
 • dilin kullanımı (language in use)
 • okuma (reading)
 • konuşma becerileri (conversation skills)

Her bölümdeki sorular 4 farklı zorluk düzeyi içermektedir:

 • başlangıç düzey (beginner) 
 • ilk düzey (elementary)
 • orta alt düzey (pre-intermediate)
 • orta  düzey (intermediate)

Başarı Ölçütü

Sınav sonucu, öğrencinin toplamda kaç doğru soru cevaplandırdığı üzerinden hesaplanmayıp, her düzeyde doğru cevaplandırdığı soru sayısı üzerinden değerlendirilmektedir.

Sınav sonucuna göre öğrenciler ya 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'na (English Proficiency Test: Stage 2) girmeye hak kazanmakta ya da ENGL 511 veya ENGL 509 İngilizce destek programı derslerine yerleştirilmektedir.  

2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (English Proficiency Test: Stage 2)

2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'na girebilmek için öğrencinin 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'nda (Düzey Belirleme Sınavı)  yer alan başlangıç düzeyindeki soruların en az %60'ını, ilk düzeydeki soruların en az %60'ını, orta alt düzeydeki soruların en az %60'ını ve orta düzeydeki soruların da en az %60'ını doğru cevaplaması gerekmektedir. 

ENGL 511 (A2+/B1)

1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'nda  (Düzey Belirleme Sınavı) başlangıç ve ilk düzeydeki soruların en az %60'ını doğru cevaplayan öğrenci ENGL 511 dersine yerleştirilmektedir.

ENGL 509 (A1/A2)

 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'nda  (Düzey Belirleme Sınavı) başlangıç ve alt düzeydeki soruların en az %60'ını doğru cevaplayamayan öğrenci ENGL 509 dersine yerleştirilmektedir.

2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (English Proficiency Test: Stage 2)

2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı; dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçmektedir.  Okuma ve dinleme bölümleri çoktan seçmeli ve kısa cevap sorular içermektedir. Yazma bölümünde öğrenci bir akademik kompozisyon yazmaktadır. Konuşma bölümünde ise öğrenci ile yüz yüze görüşme yapılmaktadır.  Bu sınav sonucuna göre; 

Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar 

 • %75 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce Destek Programı'ndan muaf tutulmaktadır. İngiliz Dili Eğitimi (ELT) bölümü İngilizce Yeterlik için farklı ölçek kullanmaktadır. ELT bölümü İngilizce Yeterlik kıstasları için öğrencilerin ELT bölümüne danışmaları önerilmektedir.  
 • %60 - %74 arası not alan öğrenciler ENGL 515 dersine yerleştirilmektedir.
 • %60 notundan daha düşük not alan öğrenciler ENGL 513 dersine yerleştirilmektedir.

Eğitim Dili Türkçe Olan Doktora Programları 

 • %70 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce Destek Programı'ndan muaf tutulmaktadır.
 • %60 - %69 arası not alan öğrenciler ENGL 515 dersine yerleştirilmektedir.
 • %60 notundan daha düşük not alan öğrenciler ENGL 513 dersine yerleştirilmektedir.

İngilizce Yeterlik Sınavları, İngilizce Hazırlık Okulu tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Örnek sınav soruları için lütfen İngilizce Hazırlık Okulu  Internet sitesini ziyaret ediniz. 

Not: Dönemin başında yapılan 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı’na (Düzey Belirleme Sınavı) ve 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı’na sadece yeni kayıtlı öğrenci veya kaydını dondurmuş öğrenci katılabilir.


Lisansüstü İngilizce Destek Programı Ders Kayıt Koşulları


Sınav Türü
Ders Kodu ve Adı Eğitim Dili İngilizce Olan
Programlar için Kayıt Koşulları
Eğitim Dili Türkçe Olan Doktora Programları için Kayıt Koşulları
1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı)

ENGL509 – Basic Intensive English for Postgraduate Students*

(24,0) 0

DAÜ YDİHO - 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı): A1/A2

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

DAÜ YDİHO - 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı)A1/A2

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı)

ENGL511 - Intensive English for Postgraduate Students

(24,0) 0

DAÜ YDİHO - 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı): A2 + /B1

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

DAÜ YDİHO - 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı):  A2 + /B1

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı

ENGL513 - Academic English for Postgraduate Students

(6,0) 0

DAÜ YDİHO - 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı ≤ 59

YDS: 38 - 49
TOEFL IBT: 46 - 59
IELTS*: 5.5 

Öğrenci tezli programlarda, en fazla 2, tezsiz programlarda, en fazla 3 program dersine kayıt yaptırabilir.

Bilimsel Hazırlık programı kapsamında alınan derslerin sayısı bölümler tarafından belirlenir.

DAÜ YDİHO - 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı ≤ 59

YDS: 38 - 49
TOEFL IBT: 46 - 59
IELTS*: 5.5 

Öğrenci tezli programlarda, en fazla 2, tezsiz programlarda, en fazla 3 program dersine kayıt yaptırabilir.

Bilimsel Hazırlık programı kapsamında alınan derslerin sayısı bölümler tarafından belirlenir.

2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı

ENGL515 - Advanced Academic English for Postgraduate Students

(4,0) 0

DAÜ YDİHO - 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı: 60 – 74

YDS: 50 - 65
TOEFL IBT: 60 - 78
IELTS*: 6.0

Öğrencinin alacağı program ders/Bilimsel Hazırlık programı kapsamındaki ders sayısı bölümler tarafından belirlenir.

DAÜ YDİHO - 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı: 60 – 69

YDS: 50 - 59
TOEFL IBT: 60 - 71
IELTS*: 6.0

Öğrencinin alacağı program ders/Bilimsel Hazırlık programı kapsamındaki ders sayısı bölümler tarafından belirlenir.

* TC uyruklu öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri için IELTS geçerli bir sınav değildir. (ÖSYM’nin 14 Şubat 2014 tarihinde almış olduğu karar gereğince KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının eşdeğeri olan yabancı sınavlarda belirli düzenlemelere gidilmiş ve IELTS sınavının KPDS, ÜDS ve YDS sınavlarına eşdeğer olarak kabul edilmeyeceği açıklanmıştır.)

Not: "ENGL509/ENGL511 Basic Intensive/Intensive English for Postgraduate Students" derslerine öğrenci kayıt sayısının düşük olması durumunda, öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu'ndaki eşdeğer bir derse (EPS101/EPS103)  kayıt edilebilir.

Ders Atlama

Öğrenciler 2 şekilde ders atlayabilirler:

1.  Olağan Ders Geçme

Öğrenciler kayıtlı oldukları derste başarılı olurlar ve bir sonraki derse geçerler. 

2.   Dönem Sonunda Öğrencilere Tanınan 1. Aşama ve 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınav Hakkı

Lisansüstü İngilizce Destek Programı'nı daha erken bitirmek isteyen öğrenciler, Dönem Sonu 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'na (Düzey Belirleme Sınavı) ve 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavına aşağıda belirtilen koşullar doğrultusunda girebilirler. Bu sınavlar her dönemin sonunda, final sınavlarının ardından yapılmaktadır. Başarılı öğrenciler sınav sonuçlarına göre daha ileri bir düzeye atlama fırsatı elde edebilirler veya İngilizce Destek Programı'nı okumaktan muaf tutulabilirler. Öğrencilerin, Dönem Sonu 1. Aşama ve 2. Aşama Yeterlik Sınavları'ndan aldıkları sonuçlar lehlerine kullanılır. Geçilen bir ders tekrar edilmez.

ENGL 509 Öğrencileri

 • ENGL 509 dersinden başarılı veya başarısız olan tüm öğrenciler dönem sonu yapılan 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'na (Düzey Belirleme Sınavı) girebilirler.
 • Dönem sonu yapılan 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'nda (Düzey Belirleme Sınavı) başarılı olan öğrenciler dönem sonu yapılan 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'na girebilirler.

ENGL 511 Öğrencileri

Sadece ENGL 511 dersinden başarılı olan öğrenciler  dönem sonu yapılan 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'na girebilirler.

 • Yeterlik Sınav sonucu: ≤59 → ENGL 513
 • Yeterlik Sınav sonucu: 60 - 74 → ENGL 515
 • Yeterlik Sınav sonucu: 75+ → Muafiyet (İngilizce destek dersi alınmayacaktır)

ENGL 511 dersinden başarısız olan öğrenciler ilk önce dönem sonu yapılan 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'na (Düzey Belirleme Sınavı) girmelidir. Başarılı olanlar Dönem Sonu 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı'na girebilecektir.

ENGL 513 Öğrencileri

ENGL 513 dersinden başarılı veya başarısız
 olan tüm öğrenciler 2. Aşama Dönem Sonu Yeterlik Sınavı'na girebilirler.

 • Yeterlik Sınav sonucu: ≤ 59 → ENGL 513
 • Yeterlik Sınav sonucu: 60 - 74 → ENGL 515
 • Yeterlik Sınav sonucu: 75+ → Muafiyet (İngilizce destek dersi alınmayacaktır)

ENGL 515 Öğrencileri

ENGL 515 dersinden başarısız
 olan öğrenciler 2. Aşama Dönem Sonu Yeterlik Sınavı'na girebilirler.

 • Yeterlik Sınav sonucu: 60 - 74 → ENGL 515
 • Yeterlik Sınav sonucu: 75+ → Muafiyet (ders geçilmiş sayılır)

İngilizce Seçmeli Dersler

İngilizce dil düzeyini geliştirmek isteyen öğrenciler, aşağıda detayları verilen İngilizce seçmeli derslere kayıt olabilmektedir.

ENGL 521Advanced English for IELTSIELTS sınavına yönelik seçmeli ders. 
ENGL 523Thesis Writing for Postgraduate StudentsTez yazımı ile ilgili 2. yıl ve Doktora öğrencilerine yönelik seçmeli ders. 
ENGL 525Advanced Presentation Skills for Postgraduate StudentsSunum teknikleri ve tez savunmasına yönelik 2. yıl ve Doktora öğrencilerine yönelik seçmeli ders. 
ENGL 528Legal English and TOLESHukuk alanında İngilizce ve TOLES sınavına yönelik seçmeli ders.