Skip Navigation LinksProgram-Structure

Programların Yapısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından sunulan yüksek lisans ve doktora (Ph.D.) programları, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kriterlerini sağlayan ve eğitimdeki yeni eğilimleri takip eden iyi yapılandırılmış programlardır. Lisansüstü programların her aşamasında öğrencileri yönlendirecek ileri düzeyde akademik danışma hizmeti sunulmaktadır. Lisansüstü programlarda eğitim alan öğrenciler danışmanlarıyla etkili bir iletişim içinde yeni fikirler üretip özgün araştırma yapmaya teşvik edilir. Programda eğitim alan öğrenciler aynı zamanda yazılı ve sözel iletişim ve lisansüstü araştırma becerilerini geliştirecek dersleri takip etmeleri doğrultusunda yönlendirilirler.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tezli ve tezsiz program seçenekleri ile M.A., M.S. ve diğer akademik derecelerle yüksek lisans düzeyinde mezun veren programları ve Ph.D. derecesinde mezun veren doktora programlarını öğrencilere sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programlarında toplam 21 krediye denk gelen 7 adet 3 kredilik ders alınması zorunluluğu vardır. Ayrıca, öğrencilerden yazılı ve sözlü akademik sunum becerilerini geliştirecek kredisiz bir seminer dersini başarı ile tamamlamaları beklenir. Tezli programa kayıtlı öğrencilerden aynı zamanda bir danışman gözetiminde araştırma yürütmeleri ve yüksek lisans seviyesinde bir tezi hazırlayıp sözlü olarak savunmaları beklenir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları öğrencileri yüksek seviyede akademik becerilerle donatarak profesyonel gelişimlerini daha ileri bir noktaya getirmeyi amaçlar. Programda eğitim gören öğrencilerden 14 ders veya 10 ders ve bir dönem projesini başarıyla tamamlamaları istenir.

Doktora (Ph.D.) Programları

Doktora programlarında eğitim gören öğrencilerden en az 7 adet 3 kredili ders, doktora yeterlilik sınavı, araştırmanın yapıldığı alana yenilik getirecek doktora tezi önerisi hazırlanması, tez önerisi temelinde yapılacak araştırma sonucu doktora tezi yazılması ve sözlü tez savunmasını başarıyla tamamlaması beklenir. Bazı doktora programlarında 7'den fazla ders alma zorunluluğu vardır. Herhangi bir doktora programına kayıt yaptıran her öğrenci en az 7 doktora dersini tamamlayıp doktora yeterlilik sınavında başarılı olmasını izleyen her dönemde tez kaydı yaptırır. En az 7 doktora dersinin dört dönem içinde başarıyla tamamlanmasını takiben öğrencilerin doktora yeterlilik sınavını alması gerekir. Bütün doktora programlarında, öğrencinin doktora tezi savunmasına alınabilmesi için Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI expanded), Social Science Citation Index (SSCI), veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan bir dergide tez konusuyla ilgili bilimsel bir makalenin yayınlanmış olması veya yayına kabul edilmiş olması zorunludur.

Program Süresi

Yüksek lisans programlarının öğrenim süresi; tam zamanlı öğrenciler için 2 - 4 dönem, yarı zamanlı öğrenciler için ise 3 - 6 dönem arasında olup, seçilen program türüne ve araştırma konusuna göre değişmektedir. 

Doktora programlarının öğrenim süresi; tam zamanlı öğrenciler için 4 - 10 dönem, yarı zamanlı öğrenciler için ise 6 - 14 dönem arasında olup, seçilen program türüne ve araştırma konusuna göre değişmektedir. 

Bu süreler sonunda danışman ve bölümün uygun görmesi koşulu ile öğretim süresi en çok iki dönem daha uzatılabilir.