Skip Navigation LinksRegistration-Alerts

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için Kayıt Uyarıları

Akademik
Dönem
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-Sadece, dil ve/veya ön koşul olarak verilen derslere kayıt.  *
(İngilizce veya Türkçe Dil Hazırlık Dersleri / Bilimsel Hazırlık dersleri)
Sadece, dil ve/veya ön koşul olarak verilen derslere kayıt.  *
(İngilizce veya Türkçe Dil Hazırlık Dersleri / Bilimsel Hazırlık 
dersleri)
Sadece, dil ve/veya ön koşul olarak verilen derslere kayıt.  *
 (İngilizce veya Türkçe Dil Hazırlık Dersleri / Bilimsel Hazırlık 
dersleri)
1. DönemDers kaydı - Öğrenci, varsa öncelikle Dil Destek Programı / Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalı **

Öğrenciye bir dönem projesi danışmanı en geç birinci dönem sonuna kadar atanmalıdır. 
Ders kaydı - Öğrenci, varsa öncelikle Dil Destek Programı / Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalı **

Öğrenciye bir tez danışmanı en geç birinci dönem sonuna kadar atanmalıdır. İlgili form Enstitü'ye ulaştırılmalıdır.
Ders kaydı - Öğrenci, varsa öncelikle Dil Destek Programı / Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalı *
2. DönemDers ve dönem projesi kaydı - Öğrenci, öncelikle Dil Destek Programı derslerine kayıt olmalı (tamamlanmamış ise) **Ders kaydı -  Öğrenci, öncelikle Dil Destek Programı derslerine kayıt olmalı (tamamlanmamış ise)**

Öğrencinin tez konusu en geç ikinci dönemin sonuna kadar belirlenmelidir. İlgili form Enstitü'ye ulaştırılmalıdır.
Ders kaydı - Öğrenci, öncelikle Dil Destek Programı derslerine kayıt olmalı (tamamlanmamış ise**

Öğrenciye bir tez danışmanı atanması ve ön tez konusunun belirlenmesi en geç ikinci dönem sonuna kadar yapılmalıdır. İlgili formlar Enstitü'ye ulaştırılmalıdır.
3. DönemDers ve dönem projesi kaydı (tamamlanmamış ise)

Programın tamamlanması için son dönem. Tüm dersler ve proje dersi en az 3.00 CGPA ile tamamlanmış olmalıdır.


Ders, seminer ve tez kaydı

Ders, seminer (henüz alınmadıysa) ve tez kaydı 

4. Dönem-

Ders, seminer (başarısızlık durumunda ikinci kez) ve tez kaydı

Kredili ders ve seminer dersinin tamamlanması için son dönem.(Dönem sonuda CGPA en az 3.00 olmalı)

Normal eğitim süresi sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem

Ders, seminer (henüz alınmadıysa) ve tez kaydı

Öğrencilerin program ders ve seminer yükümlülüğünü tamamlaması için son dönem

5.Dönem-

 "Uzatma" alınabilmesi için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapılmalı

Tez kaydı 

Tez ve yeterlik sınavı kaydı

Öğrenci, yeterlik sınavını geçmiş ise yeterlik sınavını izleyen bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulmalı. 

6. Dönem-

 "Uzatma" alınabilmesi için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapılmalı

Tez kaydı

Uzatma dönemleri sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem

Programın tamamlanması için son dönem.

Tez kaydı

Yeterlik Sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde tez önerisini hazırlayarak Tez İzleme Komitesi önünde savunmalı

7. Dönem--

Tez kaydı

Tez İzleme Komitesi önünde savunma

8. Dönem--

Tez kaydı

Tez İzleme Komitesi önünde savunma

9. Dönem--

Tez kaydı

Tez İzleme Komitesi önünde savunma

10. Dönem--

Tez kaydı

Normal eğitim süresi sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem. Mezun olamayacak öğrenci için Tez İzleme Komitesi önünde savunma

Normal eğitim süresinin sonu

11. Dönem--

 "Uzatma" alınabilmesi için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapılmalı

Tez kaydı

Tez jürisi veya Tez İzleme Komitesi önünde savunma

12. Dönem--

 "Uzatma" alınabilmesi için çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapılmalı

Tez kaydı

Uzatma dönemleri sonunda mezun olacak öğrenci için tez jürisi önünde savunma yapılacak son dönem

Öğrencinin programın gereklerini (ders, seminer, tez ve yayın yükümlülüğü) tamamlaması için son dönem

Öğrenci programın yayın koşulu dışındaki yükümlülüklerini yerine getirip tezini Enstitü'ye teslim etmiş ise "Yayın Bekleme" statüsüne geçiş başvurusu yapabilir ( 12. dönem sonunda)

 

*

İngilizce Destek Programı kapsamında sadece ENGL 509 veya ENGL 511 derslerine kayıt olan öğrenci herhangi bir program dersine veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt olamazlar. 

Türkçe Destek Programı kapsamında sadece TUSL 501 veya TUSL 503 derslerine kayıt olan öğrenci herhangi bir program dersine veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt olamazlar. 

İngilizce Destek Programı ders kaydı için lütfen http://grad.emu.edu.tr/tr/kayit-kabul/kabul-ve-kayit-kosullari/ingilizce-destek-programi adresini ziyaret ediniz.

Türkçe Destek Programı ders kaydı için lütfen http://grad.emu.edu.tr/tr/basvuru/turkce-dil-sinavi-ve-destek-programi adresini ziyaret ediniz.

**

Program dersi alınan ilk dönem öğrencinin birinci akademik dönemi sayılır.

Öğrencinin hiç bir program dersi almadan sadece Dil (İngilizce/ Türkçe Destek veya  Bilimsel Hazırlık dersleri alırken geçirdiği süreler yüksek lisans/doktora süresinden sayılmaz.

Bilimsel Hazırlık dersleri en geç bir takvim yılı içerisinde tamamlanmalıdır.

DAÜ Web Siteleri