Skip Navigation LinksAbout-Us

Hakkımızda

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin geniş bir yelpazeye sahip lisansüstü programları, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından koordine edilmekte ve uygulanmaktadır. Lisansüstü programlar Mimarlık, Fen Edebiyat, İşletme ve Ekonomi, İletişim, Eğitim, Mühendislik, Hukuk, Turizm Fakültelerinde ve Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu bünyesinde faaliyet gösteren bölümler tarafından yürütülmektedir. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, lisansüstü programlara öğrenci kabulü, asistanlık, tez önerileri ve savunması, tez danışmanlığı ve sınavlar gibi konuların Üniversite Senatosu tarafından onaylanan tüzük ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini izlemek, işleme koymak ve koordine etmek gibi görevleri yerine getirir. Enstitünün misyonu evrensel olarak kabul gören akademik ilke ve kriterleri lisansüstü programlarda uygulayarak, Doğu Akdeniz Üniversitesinde yüksek kalitede lisansüstü eğitimin devamlılığını sağlamaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından sunulan akademik özgürlüğe ve etik ilkelere dayalı lisansüstü eğitim, öğrencileri yüksek seviyeli akademik bilgi ve becerilerle donatmanın yanısıra, akademik çevrede, endüstride ve servis sektöründeki rekabetçi ortama hazırlar. Verilen eğitimin misyonu kendi uzmanlık alanlarına ait gelişmeleri ve eğilimleri takip eden, özgün araştırma ve iletişim becerileriyle donanmış, topluma çeşitli sektörlerde üst düzeyde katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmektir. Öğretim üyeleri klasik araştırma alanlarının yanında disiplinlerarası araştırmayı mümkün kılabilecek çok geniş bir yelpazeye sahip araştırma alanlarına ilgi duymaktadırlar. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin iki binden fazla yüksek lisans ve doktora programı mezunu akademik ortamda, kamu sektöründe ve özel sektörde istihdam edilmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde lisansüstü seviyede eğitim veren programlar mutlaka YÖK onayı sürecinden geçirilmekte olup aynı zamanda uluslararası akademik kurumlar tarafından tanınmaktadır. Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği, Uluslararası Üniversiteler Birliği ve İslam Ülkeleri Üniversiteler Federasyonu gibi uluslararası geçerliliğe sahip birçok akademik organizasyonun üyesidir.


DAÜ Web Siteleri