Skip Navigation LinksResearch-Assistantships-Opportunities

Araştırma Görevliliği Bursu

 

Üniversite'nin fakülte veya idari birimlerinde görevlendirilmek üzere sınırlı sayıda araştırma görevliliği bursu sağlanabilmektedir. Bölümlerdeki açık münhal sayısına göre lisansüstü öğrenciler tam-zamanlı veya yarı-zamanlı olarak görevlendirilebilir. Tam zamanlı Araştırma Görevliliği bursu dönemlik öğrenim ücreti harcının bağışlanması ve aylık burs ödemesinden oluşmaktadır.  Yarı-zamanlı araştırma görevlileri ise öğrenim ücretinin yarısından muafiyet alarak, tam zamanlı araştırma görevlilerinin aldığı ödeneğin yarı ücretini alırlar. Adaylar ilgili birime başvurarak başvuru koşulları ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi alabilirler.

Araştırma Görevlisi Başvuru Formu

Lütfen, başvurunuza güncel özgeçmişinizi (CV) ve niyet mektubunuzu ekleyiniz. Niyet mektubunuz; sahip olduğunuz bilgi, beceri ve tecrübelerinizin, başvurduğunuz araştırma görevlisi pozisyonuna nasıl yardımcı olacağı hakkında bilgi vermeli. Bölüm tarafından ek bilgi talep edildiği durumlarda Bölüm Başkanlığından bilgi alınıp başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Doldurulan formlar ilgili Fakülte / Okul / Enstitü / Araştırma Merkezi / Bölüm / İdari Birimi' ne sunulmalıdır. 
Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


DAÜ Web Siteleri