Skip Navigation LinksTurkish-Language-Requirement

Türkçe Dil Yeterliği

Doğu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ) yürütülmekte ve eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans / doktora programlarına başvuran yabancı öğrenci adayları, Türkçe bilgi ve düzeylerini DAÜ tarafından tanınan ve uluslararası geçerliği olan bir sınavla belgelendirmek zorundadır. Bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe Dil düzeyleri, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavları sonucuna göre belirlenir (bakınız Türkçe Dil Sınavı ve Destek Programı).

Aşağıdaki tablo, DAÜ tarafından tanınan ve YDİHO tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavlarını ve Türkçe derslerinden muaf olunması için alınması gereken asgari puanları göstermektedir.


Tanınan Türkçe Dil SınavlarıEğitim Dili Türkçe Olan Programlar için Muafiyet Koşulları / Asgari PuanGeçerlilik Süresi
TÖMER1C12 yıl
TYS2C12 yıl
DAÜ YDİHO Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama752 yıl

1 YÖK tarafından onaylı devlet üniversitelerinin Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi
2 Türkçe Yabancı Dil Sınavı (Yunus Emre Enstitüsü)


Herhangi bir Türkçe dil sınavı belgesi sunamayan adaylar, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun yaptığı Türkçe Dil Sınavına girerler. Bu sınavda Enstitü Kurulu’nun belirleyeceği taban puanı alanlar lisansüstü programlara başlama hakkı kazanırlar.

Türkçe dil koşullarını sağlayamayan adaylar, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yürütülen Türkçe Dil Sınavı doğrultusunda belirlenen seviyelerine uygun Türkçe Destek Programına kaydolmaları koşulu ile lisansüstü programlara başlayabilirler. Ayrıntılar için lütfen Türkçe Sınav ve Destek Programı sayfasını ziyaret ediniz.


Türkçe Yeterliği için Diğer Özel Koşullar

a. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim dili Türkçe olan herhangi bir yüksek lisans programından mezun olup öğretim dili Türkçe olan başka bir yüksek lisans programına veya doktora programına kabul edilecek adaylardan yüksek lisans programından mezun olduktan sonra iki yıl içinde başvurmaları halinde Türkçe dil sınavı koşulu aranmaz.

b. Lisansüstü programlara yeniden kabul edilen adaylardan programa başvuru yaptıkları tarihten başlayarak son iki yıl içinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçe olan bir lisansüstü programda kayıtlı olmaları halinde lisansüstü programa yeniden kabul edildikleri dönem için belirlenmiş olan taban puana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla Türkçe dil sınavı koşulu aranmaz.

c. Resmi dili Türkçe olmayan ülkelerin vatandaşlarından  yüksek lisans derecelerini resmi dili Türkçe olan bir ülkede Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan alanlarda mezun olduktan sonra iki yıl içinde başvurmaları halinde Türkçe dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez.

d. Resmi dili Türkçe olmayan ülkelerin vatandaşlarından lisans derecelerini resmi dili Türkçe olan bir ülkede Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan almış olmaları durumunda Türkçe dil  yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez.

DAÜ Web Siteleri