Skip Navigation LinksResearch

Araştırma

Araştırmanın modern bir üniversitenin ayrılmaz bir parçası olduğunun farkındalığına sahip olan Doğu Akdeniz Üniversitesi, araştırmanın yalnızca toplumun gelişimi için gerekli olan bir unsur değil aynı zamanda üniversite içinde eğitim ve verilen hizmetlerin yenilenip geliştirilmesinde teşvik edici bir rol oynadığına inanmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi en son gelişmeleri yansıtan yayın ve diğer bilimsel formatta olan araştırmaları teşvik etmeyi ve üniversiteye bağlı araştırma aktivitelerini nicel, nitel ve kapsam yönünden artırmayı misyon edinmiştir.

Araştırma Danışma Kurulu ve Araştırma Destek Ofisi bilimsel araştırma aktivitelerini uluslararası endeksli dergilerde yayınlanan makaleler için yayın ödülleri vererek ve bilimsel konferanslara katılım için maddi destek sağlayarak artırmayı amaçlamakta ve üniversite kapsamında gerçekleşecek araştırma aktivitelerine gerekli altyapı desteği sağlayarak destek vermektedir.

 

Kurumsal Arşiv

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Açık Erişim hareketini desteklemekte olup bünyesinde hazırlanan akademik yayın çıktılarını olabildiğince geniş çevrelerle paylaşma niyetindedir. DAÜ Kurumsal Arşivi'nin amacı, Üniversitede üretilen akademik araştırma çıktılarını dijital ortamda koruyarak, saklamak ve sürekli erişime açarak, Üniversitede hazırlanan yayınların veya her türlü akademik araştırma çıktısının görünülürlüğünü, kullanımını ve etkisini artırmaktır. DAÜ Kurumsal Arşivi'nde; tam metin olarak, Üniversitede üretilen; dergi makaleleri, master ve doktora tezleri, konferans bildirileri, teknik raporlar ve benzeri akademik araştırma çıktıları ve eğitim kaynakları arşivlenmektedir.

 

 

DAÜ Web Siteleri