Skip Navigation LinksEnglish-Language-Requirement

İngilizce Dil Yeterliği

Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans ve tüm doktora (İngilizce ve Türkçe) programları için aşağıdaki tabloda sunulan geçerli bir İngilizce Yeterlik Belgesine sahip değilseniz, İngilizce düzeyiniz DAÜ tarafından yapılan sınavla belirlenir.

Sınav sonucunuza göre aşağıdaki durumlardan biri uygulanmaktadır:

  1. İngilizce derslerinden muaf tutularak, lisansüstü programa doğrudan başlama,
  2. Lisansüstü program derslerine ek olarak İngilizce derslerine kayıt,
  3. Sadece yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine kayıt. Yoğunlaştırılmış İngilizce dersine kayıt yaptıran öğrenciler, lisansüstü program veya bilimsel hazırlık dersi alamaz.

Aşağıdaki tablo, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından tanınan İngilizce Yeterlik Sınavlarını ve İngilizce derslerinden muaf olunması için alınması gereken asgari puanları göstermektedir. Fakat, bazı lisansüstü programlar, örneğin İngiliz Dili Eğitimi bölümü daha yüksek puan talep edebilmektedirler. Öğrenci adayları ilgili bölüme başvurarak ek kural ve uygulamalar hakkında bilgi edinmelidir.

Tanınan İngilizce Yeterlik SınavlarıEğitim Dili İngilizce Olan Programlar için Muafiyet KoşullarıEğitim Dili Türkçe Olan Doktora Programlar için Muafiyet Koşulları
Geçerlilik Süresi
Asgari Puan
Asgari Puan
TOEFL (IBT)79722 yıl
IELTS* 6.56.52 yıl
PTE Academic (PTE-A)58552 yıl
YDS / YÖKDİL 66605 yıl
DAÜ YDİHO İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama 75702 yıl

YDİHO: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

TC uyruklu öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri için IELTS geçerli bir sınav değildir. (ÖSYM’nin 14 Şubat 2014 tarihinde almış olduğu karar gereğince KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının eşdeğeri olan yabancı sınavlarda belirli düzenlemelere gidilmiş ve IELTS sınavının KPDS, ÜDS ve YDS sınavlarına eşdeğer olarak kabul edilmeyeceği açıklanmıştır.)

İngilizce Yeterliği İçin Diğer Özel Koşullar

  1. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce olan herhangi bir yüksek lisans programından mezun olup öğretim dili İngilizce olan başka bir yüksek lisans programına veya doktora programına kabul edilecek adaylardan yüksek lisans programından mezun olduktan sonra iki yıl içinde başvurmaları halinde İngilizce dil sınavı koşulu aranmaz.
  2. Lisansüstü programlara yeniden kabul edilen adaylardan programa başvuru yaptıkları tarihten başlayarak son iki yıl içinde DAÜ'de bir lisansüstü programda kayıtlı olmaları halinde lisansüstü programa yeniden kabul edildikleri dönem için belirlenmiş olan taban puana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla İngilizce dil sınavı koşulu aranmaz.
  3. Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarından lisans veya yüksek lisans derecelerini İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan almış olmaları durumunda İngilizce dil sınavı koşulu aranmaz.
  4. Resmi dili İngilizce olmayan ülkelerin vatandaşlarından lisans veya yüksek lisans derecelerini resmi dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan alanlar mezun olduktan sonra iki yıl içinde başvurmaları halinde İngilizce dil sınavı koşulu aranmaz.
  5. Resmi Dili İngilizce olmayan ülkelerin vatandaşlarından lisans derecelerini resmi dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan almış olmaları durumunda İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez. 
  6. Öğretim dili İngilizce olmayan programlarda aranan İngilizce dil düzeyi ile ilgili olarak, Enstitü Kurulu'nun belirleyeceği ölçütler kullanılır. 

DAÜ Web Siteleri