Skip Navigation LinksEnglish-Language-Support

İngilizce Dil Sınavları ve Lisansüstü İngilizce Destek Programı

Uluslararası geçerliliği olan bir İngilizce yeterlik belgesine sahip olmayan adayların (bakınız İngilizce Dil Yeterliği) İngilizce düzeyleri DAÜ tarafından sınavla belirlenir.  


İngilizce Dil Sınavı 1. Aşama

Amaç

İngilizce Dil Sınavı 1. Aşama'nın iki işlevi bulunmaktadır: 

 • öğrencileri doğru düzeye yerleştirmek
 • İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama sınavını alabilecek öğrencileri belirlemek

İçerik

İngilizce Dil sınavı 1. Aşama  4 bölümden oluşan 100 soruluk bir sınavdır:

 • dinleme (listening)
 • dilin kullanımı (language in use)
 • okuma (reading)
 • konuşma becerileri (conversation skills)

Her bölümdeki sorular 4 farklı zorluk düzeyi içermektedir:

 • başlangıç düzey (beginner) 
 • ilk düzey (elementary)
 • orta alt düzey (pre-intermediate)
 • orta  düzey (intermediate)

Başarı Ölçütü

Sınav sonucu, öğrencinin toplamda kaç doğru soru cevaplandırdığı üzerinden hesaplanmayıp, her düzeyde doğru cevaplandırdığı soru sayısı üzerinden değerlendirilmektedir.

Sınav sonucuna göre öğrenciler ya İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama'ya (English Language Test: Stage 2) girmeye hak kazanmakta ya da ENGL 511 veya ENGL 509 İngilizce destek programı derslerine yerleştirilmektedir.  

İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama (English Language Test: Stage 2)

İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama'ya girebilmek için öğrencinin İngilizce Dil Sınavı 1. Aşamada  yer alan başlangıç düzeyindeki soruların en az %60'ını, ilk düzeydeki soruların en az %60'ını, orta alt düzeydeki soruların en az %60'ını ve orta düzeydeki soruların da en az %60'ını doğru cevaplaması gerekmektedir. 

ENGL 511 (A2+/B1)

İngilizce Dil Sınavı 1. Aşamada başlangıç ve ilk düzeydeki soruların en az %60'ını doğru cevaplayan öğrenci ENGL 511 dersine yerleştirilmektedir.

ENGL 509 (A1/A2)

 İngilizce Dil Sınavı 1. Aşama'da  (Düzey Belirleme Sınavı) başlangıç ve alt düzeydeki soruların en az %60'ını doğru cevaplayamayan öğrenci ENGL 509 dersine yerleştirilmektedir.

İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama (English Language Test: Stage 2)

İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama; dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçmektedir.  Okuma ve dinleme bölümleri çoktan seçmeli ve kısa cevap sorular içermektedir. Yazma bölümünde öğrenci bir akademik kompozisyon yazmaktadır. Konuşma bölümünde ise öğrenci ile yüz yüze görüşme yapılmaktadır.  Bu sınav sonucuna göre; 

Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar 

 • %75 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce Destek Programı'ndan muaf tutulmaktadır. İngiliz Dili Eğitimi (ELT) bölümü İngilizce Yeterlik için farklı ölçek kullanmaktadır. ELT bölümü İngilizce Yeterlik kıstasları için öğrencilerin ELT bölümüne danışmaları önerilmektedir.  
 • %60 - %74 arası not alan öğrenciler ENGL 515 dersine yerleştirilmektedir.
 • %60 notundan daha düşük not alan öğrenciler ENGL 513 dersine yerleştirilmektedir.

Eğitim Dili Türkçe Olan Doktora Programları 

 • %70 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce Destek Programı'ndan muaf tutulmaktadır.
 • %60 - %69 arası not alan öğrenciler ENGL 515 dersine yerleştirilmektedir.
 • %60 notundan daha düşük not alan öğrenciler ENGL 513 dersine yerleştirilmektedir.

İngilizce Dil Sınavları, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Örnek sınav soruları için lütfen Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu  Internet sitesini ziyaret ediniz. 

Not: Dönemin başında yapılan 1. Aşama ve 2. Aşama İngilizce Dil Sınavıları’na sadece yeni kayıtlı öğrenci veya kaydını dondurmuş öğrenci katılabilir.


Lisansüstü İngilizce Destek Programı Ders Kayıt Koşulları


Sınav Türü
Ders Kodu ve Adı Eğitim Dili İngilizce Olan
Programlar için Kayıt Koşulları
Eğitim Dili Türkçe Olan Doktora Programları için Kayıt Koşulları
İngilizce Dil Sınavı 1. Aşama

ENGL509 – Basic Intensive English for Postgraduate Students*

(24,0) 0

DAÜ YDİHO - İngilizce Dil Sınavı 1. Aşama: A1/A2

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

DAÜ YDİHO - İngilizce Dil Sınavı 1. AşamaA1/A2

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

İngilizce Dil Sınavı 1. Aşama

ENGL511 - Intensive English for Postgraduate Students

(24,0) 0

DAÜ YDİHO - İngilizce Dil Sınavı 1. Aşama:  A2 + /B1

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

DAÜ YDİHO - İngilizce Dil Sınavı 1. Aşama A2 + /B1

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama

ENGL513 - Academic English for Postgraduate Students

(6,0) 0

DAÜ YDİHO - İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama ≤ 59

YDS / YÖKDİL: 38 - 49
TOEFL IBT: 46 - 59
IELTS*: 5.5 
PTE-A: 42 - 49

Öğrenci tezli programlarda, en fazla 2, tezsiz programlarda, en fazla 3 program dersine kayıt yaptırabilir.

Bilimsel Hazırlık programı kapsamında alınan derslerin sayısı bölümler tarafından belirlenir.

DAÜ YDİHO - İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama ≤ 59

YDS / YÖKDİL: 38 - 49
TOEFL IBT: 46 - 59
IELTS*: 5.5
PTE-A: 42 - 49 

Öğrenci tezli programlarda, en fazla 2, tezsiz programlarda, en fazla 3 program dersine kayıt yaptırabilir.

Bilimsel Hazırlık programı kapsamında alınan derslerin sayısı bölümler tarafından belirlenir.

İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama

ENGL515 - Advanced Academic English for Postgraduate Students

(4,0) 0

DAÜ YDİHO -  İngilizce Dil Sınavı - 2. Aşama: 60 – 74

YDS / YÖKDİL: 50 - 65
TOEFL IBT: 60 - 78
IELTS*: 6.0
PTE-A: 50 - 57

Öğrencinin alacağı program ders/Bilimsel Hazırlık programı kapsamındaki ders sayısı bölümler tarafından belirlenir.

DAÜ YDİHO -  İngilizce Dil Sınavı - 2. Aşama: 60 – 69

YDS / YÖKDİL: 50 - 59
TOEFL IBT: 60 - 71
IELTS*: 6.0
PTE-A: 50 - 54

Öğrencinin alacağı program ders/Bilimsel Hazırlık programı kapsamındaki ders sayısı bölümler tarafından belirlenir.

YDİHO: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

* TC uyruklu öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri için IELTS geçerli bir sınav değildir. (ÖSYM’nin 14 Şubat 2014 tarihinde almış olduğu karar gereğince KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının eşdeğeri olan yabancı sınavlarda belirli düzenlemelere gidilmiş ve IELTS sınavının KPDS, ÜDS ve YDS sınavlarına eşdeğer olarak kabul edilmeyeceği açıklanmıştır.)

Not: "ENGL509/ENGL511 Basic Intensive/Intensive English for Postgraduate Students" derslerine öğrenci kayıt sayısının düşük olması durumunda, öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu'ndaki eşdeğer bir derse (EPS101/EPS103)  kayıt edilebilir.

Ders Atlama

Öğrenciler 2 şekilde ders atlayabilirler:

1.  Olağan Ders Geçme

Öğrenciler kayıtlı oldukları derste başarılı olurlar ve bir sonraki derse geçerler. 

2.   Dönem Sonunda Öğrencilere Tanınan 1. Aşama ve 2. Aşama İngilizce Dil Sınav Hakkı

Lisansüstü İngilizce Destek Programı'nı daha erken bitirmek isteyen öğrenciler, Dönem Sonu İngilizce Dil Sınavı  1. Aşama ve 2. Aşama sınavlarına aşağıda belirtilen koşullar doğrultusunda girebilirler. Bu sınavlar her dönemin sonunda, final sınavlarının ardından yapılmaktadır. Başarılı öğrenciler sınav sonuçlarına göre daha ileri bir düzeye atlama fırsatı elde edebilirler veya İngilizce Destek Programı'nı okumaktan muaf tutulabilirler. Öğrencilerin, Dönem Sonu 1. Aşama ve 2. Aşama İngilizce Dil Sınavları'ndan aldıkları sonuçlar lehlerine kullanılır. Geçilen bir ders tekrar edilmez.

ENGL 509 Öğrencileri

 • ENGL 509 dersinden başarılı veya başarısız olan tüm öğrenciler dönem sonu yapılan İngilizce Dil Sınavı 1. Aşamaya girebilirler.
 • Dönem sonu yapılan İngilizce Dil Sınavı 1. Aşamada başarılı olan öğrenciler dönem sonu yapılan İngilizce Dil Sınavı 2. Aşamaya girebilirler.

ENGL 511 Öğrencileri

Sadece ENGL 511 dersinden başarılı olan öğrenciler  dönem sonu yapılan İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama'ya girebilirler.

 • İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama sonucu: ≤59 → ENGL 513
 • İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama sonucu: 60 - 74 → ENGL 515
 • İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama sonucu: 75+ → Muafiyet (İngilizce destek dersi alınmayacaktır)

ENGL 511 dersinden başarısız olan öğrenciler ilk önce dönem sonu yapılan İngilizce Dil Sınavı 1. Aşama'ya girmelidir. Başarılı olanlar Dönem Sonu İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama'ya girebilecektir.

ENGL 513 Öğrencileri

ENGL 513 dersinden başarılı veya başarısız
 olan tüm öğrenciler Dönem Sonu İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama'ya girebilirler.

 • İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama sonucu: ≤ 59 → ENGL 513
 • İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama sonucu: 60 - 74 → ENGL 515
 • İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama sonucu: 75+ → Muafiyet (İngilizce destek dersi alınmayacaktır)

ENGL 515 Öğrencileri

ENGL 515 dersinden başarısız
 olan öğrenciler Dönem Sonu İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama'ya girebilirler.

 • İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama sonucu: 60 - 74 → ENGL 515
 • İngilizce Dil Sınavı 2. Aşama sonucu: 75+ → Muafiyet (ders geçilmiş sayılır)

İngilizce Seçmeli Dersler

İngilizce dil düzeyini geliştirmek isteyen öğrenciler, aşağıda detayları verilen İngilizce seçmeli derslere kayıt olabilmektedir.

ENGL 521Advanced English for IELTSIELTS sınavına yönelik seçmeli ders. 
ENGL 523Thesis Writing for Postgraduate StudentsTez yazımı ile ilgili 2. yıl ve Doktora öğrencilerine yönelik seçmeli ders. 
ENGL 525Advanced Presentation Skills for Postgraduate StudentsSunum teknikleri ve tez savunmasına yönelik 2. yıl ve Doktora öğrencilerine yönelik seçmeli ders. 
ENGL 528Legal English and TOLESHukuk alanında İngilizce ve TOLES sınavına yönelik seçmeli ders. 

DAÜ Web Siteleri