Skip Navigation LinksTurkish-Language-Test-and-Support-Program

Türkçe Dil Sınavı ve Destek Programı

Geçerli bir Türkçe dil sınavı belgesi (bakınız Türkçe Dil Yeterliği) sunamayan adaylar, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yaptığı Türkçe Dil Sınavına girerler. 

Türkçe Dil Sınavı 1. Aşama


İçerik

Türkçe Dil sınavı 1. Aşama  4 bölümden oluşan 100 soruluk bir sınavdır:

 • dinleme (listening)
 • dilin kullanımı (language in use)
 • okuma (reading)
 • konuşma becerileri (conversation skills)

Her bölümdeki sorular 4 farklı zorluk düzeyi içermektedir:

 • başlangıç düzey (beginner) 
 • ilk düzey (elementary)
 • orta alt düzey (pre-intermediate)
 • orta  düzey (intermediate)

Başarı Ölçütü

Sınav sonucu, öğrencinin toplamda kaç doğru soru cevaplandırdığı üzerinden hesaplanmayıp, her düzeyde doğru cevaplandırdığı soru sayısı üzerinden değerlendirilmektedir.

Sınav sonucuna göre öğrenciler ya Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama'ya (Turkish Language Test: Stage 2) girmeye hak kazanmakta ya da TUSL501 veya TUSL503 Türkçe destek programı derslerine yerleştirilmektedir.  

Türkçe Yeterlik Sınavı 2. Aşama (Turkish Language Test: Stage 2)

Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama'ya girebilmek için öğrencinin Türkçe Dil Sınavı 1. Aşamada  yer alan başlangıç düzeyindeki soruların en az %60'ını, ilk düzeydeki soruların en az %60'ını, orta alt düzeydeki soruların en az %60'ını ve orta düzeydeki soruların da en az %60'ını doğru cevaplaması gerekmektedir. 

TUSL 503 (B1) (Orta Düzey Türkçe)

Türkçe Yeterlik Sınavı 1. Aşamada başlangıç ve ilk düzeydeki soruların en az %60'ını doğru cevaplayan öğrenci TUSL 503 dersine yerleştirilmektedir.

TUSL 501 (A1/A2) (Temel Türkçe)

Türkçe Dil Sınavı 1. Aşamada  başlangıç ve alt düzeydeki soruların en az %60'ını doğru cevaplayamayan öğrenci TUSL 501 dersine yerleştirilmektedir.

Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama

Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama; dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçmektedir.  Okuma ve dinleme bölümleri çoktan seçmeli ve kısa cevap sorular içermektedir. Yazma bölümünde öğrenci bir akademik kompozisyon yazmaktadır. Konuşma bölümünde ise öğrenci ile yüz yüze görüşme yapılmaktadır.  Bu sınav sonucuna göre; 

 • %75 ve üzeri not alan öğrenciler Türkçe Destek Programı'ndan muaf tutulmaktadır.  
 • %74 notundan daha düşük not alan öğrenciler TUSL 505 dersine yerleştirilmektedir.

Not: Dönemin başında yapılan Türkçe Dil Sınavı 1. Aşama ’ya ve Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama ’ya sadece yeni kayıtlı veya kaydını dondurmuş öğrenci katılabilir.

Lisansüstü Türkçe Destek Programı Ders Kayıt Koşulları


Sınav TürüDers Kodu ve AdıDers Kayıt Koşulları
Türkçe Dil Sınavı 1. Aşama

TUSL501* – Temel Türkçe (Basic Turkish for Postgraduate Students)*

(24,0) 0

DAÜ YDİHO - Türkçe Dil Sınavı 1. Aşama: A1/A2

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

Türkçe Dil Sınavı 1. Aşama

TUSL 503* - Orta Düzey Türkçe -Intensive Turkish for Postgraduate Students

(24,0) 0

DAÜ YDİHO - Türkçe Dil Sınavı 1. Aşama:  B1

Herhangi bir program dersine ve/veya Bilimsel Hazırlık dersine kayıt yaptırılamaz.

Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama

TUSL 505** - İleri Seviye Türkçe - Academic Turkish for Postgraduate Students

(8,0) 0

DAÜ YDİHO - Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama ≤ 74

TÖMER: B2
TYS: B2

Öğrenci tezli programlarda, en fazla 2, tezsiz programlarda, en fazla 3 program dersine kayıt yaptırabilir.

Bilimsel Hazırlık programı kapsamında alınan derslerin sayısı, almaları zorunlu olan Türkçe dersleri ile çakışmamak koşulu ile bölümler tarafından belirlenir.

YDİHO: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

* TUSL501 veya TUSL503 derslerine öğrenci kayıt sayısının düşük olması durumunda, öğrencilerin kayıtları eşdeğer bir derse (TPS101/TPS102) yapılabilir. Fakat Lisansüstü Türkçe Destek Programına yeterli sayıda kayıt yapılmaması durumunda, programın açılıp açılmayacağına DAÜ Rektörlüğü karar verir.

** TUSL505 derslerine öğrenci kayıt sayısının düşük olması durumunda ders açılmayabilir. Bu gibi durumlarda öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan belgeyi sunabilen kurumlara kayıt olduğunu gösterir belgeyi sunduğu takdirde DAÜ’ye kayıt yaptırabilir.

Ders Atlama

Öğrenciler 2 şekilde ders atlayabilirler:

1.  Olağan Ders Geçme

Öğrenciler kayıtlı oldukları derste başarılı olurlar ve bir sonraki derse geçerler. 

2.  Dönem Sonunda Yapılan Türkçe Dil Sınavı 1. Aşama ve 2. Aşama

Lisansüstü Türkçe Destek Programı'nı daha erken bitirmek isteyen öğrenciler, Dönem Sonu Türkçe Dil Sınavı  1. Aşama ve 2. Aşama sınavlarına aşağıda belirtilen koşullar doğrultusunda girebilirler. Bu sınavlar her dönemin sonunda, final sınavlarının ardından yapılmaktadır. Başarılı öğrenciler sınav sonuçlarına göre daha ileri bir düzeye atlama fırsatı elde edebilirler veya Türkçe Destek Programı'nı okumaktan muaf tutulabilirler. Öğrencilerin, Dönem Sonu Türkçe Dil Sınavları 1. Aşama ve 2. Aşama'dan aldıkları sonuçlar lehlerine kullanılır. Geçilen bir ders tekrar edilmez.

Dönem sonunda

 • TUSL501 dersinden başarılı veya başarısız,
 • TUSL503 dersinden başarısız

olan tüm öğrencilere dönem sonunda yapılan Türkçe Dil Sınavı 1. Aşama ’ya girme hakkı tanınır. Bu sınavdan başarılı olanlara daha sonra dönem sonunda yapılan Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama ’ya girme hakkı tanınır. Öğrenci sınav sonucuna göre seviyesine uygun bir derse yerleştirilir veya Lisansüstü Türkçe Destek Programı’ndan muafiyet hakkı kazanır.

Dönem sonunda

 •  TUSL503 dersinden başarılı,
 • TUSL505 dersinden başarısız

olan tüm öğrencilere dönem sonunda yapılan Türkçe Dil Sınavı 2. Aşama ’ya girme hakkı tanınır. Öğrenci sınav sonucuna göre seviyesine uygun bir derse yerleştirilir veya Lisansüstü Türkçe Destek Programı’ndan muafiyet hakkı kazanır.

Not: 

 • Türkçe Dil Sınavı 1. Aşama veya 2. Aşamadan alınan sınav notu öğrencinin lehine kullanılır. Buna göre geçilen bir ders, dönemin sonunda yapılan Türkçe Dil Sınav sonuçlarına dayanılarak tekrar edilmez.
 • Dönemin sonunda yapılan Türkçe Dil Sınavlarına tekrar girecek öğrenciler, (varsa) sınav ücretini ödemekle yükümlüdürler.
DAÜ Web Siteleri