Skip Navigation LinksFinancial-Support

Burs Olanakları

Burs Olanakları

Doktora programlarında, yeni kayıt TC vatandaşı ve diğer uluslararası öğrenciler için öğrenim ücretleri üzerinden %100 veya %50 burs imkanı bulunmaktadır,

Yüksek lisans programlarında,  yeni kayıt TC vatandaşı öğrenciler için öğrenim ücretleri üzerinden %100 ve %50 burs imkanı, diğer uluslararası öğrenciler için ise %50 burs imkanı bulunmaktadır.

Burs Başvuruları

İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler burs başvurusu yapabilir. (Kayıtlı oldukları programdan kayıt sildirip yeniden kayıt olmak isteyen öğrencilere burs verilmez.)

Bursa başvuru, online sistem üzerinden programlara başvuru sırasında gerçekleştirilir.

Lisansüstü Programlarına Online Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler; yüksek lisans ve doktora programları için % 100 ve % 50 öğrenim ücreti bursu için başvuru yapabilirler.

Uluslararası öğrenciler; doktora programları için 100% veya 50% , master programları için ise 50% öğrenim ücreti bursu için başvuru yapabilirler.

Özel öğrenci veya misafir öğrenci statüsünde kayıt yaptıranlar bu burstan yararlanamazlar.

Burs başvuru tarihleri için tıklayınız.

Değerlendirme Kriterleri

TC ve uluslararası uyruklu doktora program adayları

Asgari kriter

    1. Lisans mezuniyet ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olan,
    2. Lisans mezuniyet ortalaması 4.00 üzerinden 2.75 ile 2.99 arasında veya eşdeğeri olan ve ALES puan türünde 65 ve üzeri geçerli puana sahip (sadece TC vatandaşı adaylar için) olan veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 veya eşdeğeri olan. 

İlgili program yönetimi, kendi belirlemiş oldukları kriterler doğrultusunda (lisans ortalaması ve diğer kriterler) bir öğrenciye %100 ve bir öğrenciye %50 veya üç öğrenciye %50 lisansüstü öğrenim bursu verebilmektedir.

Burs kazanan adayların listesi Burs Takvimine göre açıklanmaktadır. Asıl adaylar, takvimde belirtilen tarihin mesai bitimine kadar Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybederler ve ikinci ve son burs listesinde yer alan adaylara burs hakkı doğar.

İkinci ve son burs listesinde isimleri yayınlanan öğrencilere, zorunlu sebeplerden dolayı (ör: vize, ulaşım sorunu, vb.) zamanında kayıt yaptıramama gerekçelerini, burslu kayıt için verilen son tarihten önce Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü'ne bildirmeleri ve onay almaları durumunda ilgi döneme burslu kayıt için ek süre verilebilir.

Kayıtlı oldukları programdan kayıt sildirip yeniden kayıt olmak isteyen öğrencilere burs verilmez. Bu durumda olup da burs aldığı tespit edilen öğrencinin bursu iptal edilir.

TC uyruklu yüksek lisans program adayları

Asgari kriter:

    1. Lisans mezuniyet ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olan,
    2. Lisans mezuniyet ortalaması 4.00 üzerinden 2.75 ile 2.99 arasında veya eşdeğeri olan ve tezli yüksek lisans programında ilgili ALES puan türünde, tezsiz yüksek lisans programında ise ALES puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri geçerli puana sahip olan.

İlgili program yönetimi, kendi belirlemiş oldukları kriterler doğrultusunda (lisans ortalaması ve diğer kriterler) bir öğrenciye %100 ve bir öğrenciye %50 veya üç öğrenciye %50 öğrenim ücreti bursu verebilmektedir.

Burs kazanan adayların listesi Burs Takvimine göre açıklanmaktadır. Asıl adaylar, takvimde belirtilen tarihin mesai bitimine kadar Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar yerine ikinci ve son burs listesinde yer alan adaylara burs hakkı doğar.

İkinci burs listesinde isimleri yayınlanan öğrencilere, zorunlu sebeplerden dolayı (ör: vize, ulaşım sorunu, vb.) zamanında kayıt yaptıramama gerekçelerini, burslu kayıt için verilen son tarihten önce Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü'ne bildirmeleri ve onay almaları durumunda ilgi döneme burslu kayıt için ek süre verilebilir.

Kayıtlı oldukları programdan kayıt sildirip yeniden kayıt olmak isteyen öğrencilere burs verilmez. Bu durumda olup da burs aldığı tespit edilen öğrencinin bursu iptal edilir.

Uluslararası yüksek lisans program adayları

Yeni kayıt yaptıracak olan uluslararası yüksek lisans öğrencilerinin % 50 burs başvuru sonucu programa kabulleri ile açıklanmaktadır. Burs bilgisi programa kabul mektubunda belirtilmektedir.

E-kategorisi araştırma görevlisi olarak görevlendirme:

%100 burs almaya hak kazanan öğrenciler Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği’nin 4(5) maddesi uyarınca E-kategorisi araştırma görevlisi olarak görevlendirilirler. Bu öğrencilerin akademik birimlerde veya ihtiyaç halinde idari birimlerde haftada en az 6 saat görev yapması beklenir.

Bu öğrenciler, talep edip kabul edilmeleri halinde diğer uygun araştırma görevlisi kategorilerden de görevlendirilebilirler. Bu şekilde diğer kategorilerden görevlendirilen bir araştırma görevlisinin herhangi bir nedenle araştırma görevliliğinin sona ermesi ve % 100 burs koşullarının devam ediyor olması halinde statüsü otomatik olarak E - kategorisine döner.

%50 burs almaya hak kazanan öğrencilerde E-kategorisinden görevlendirilme koşulu geçerli değildir. Ancak, bu öğrenciler araştırma görevlisi olarak da görevlendirilmeye hak kazanmışlarsa, %50 burs veya araştırma görevliliğinden bir tanesini seçmek zorundadır.

Burs Devam Koşulları

Burs uygulaması programın normal süresi içinde; yüksek lisans programlarında dört dönem, doktora programlarında on dönem boyunca geçerlidir. Öğrencinin yarı zamanlı veya tam zamanlı kayıt olması burs süresini etkilemez. Uzatma ve kayıt dondurma dönemleri burs kapsamı dışında olup kayıt dondurma ücreti öğrenci tarafından ödenir.

Yüksek lisans/doktora programına başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programı ve/veya İngilizce Destek Programı izlenmesi durumunda bu programlarda geçirilen dönemler bir yılı aşmamak koşuluyla normal burs süresine ilave edilir.

Bursun Durdurulması ile İlgili Genel Koşullar

(a) Verilen burs türünün gerektirdiği şartların ortadan kalkması,
(b) Herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiğinin kesilmesi veya kaydın yenilenmemesi,
(c) Bursun durdurulmasını gerektiren disiplin suçu işlenmesi.

Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği


DAÜ Web Siteleri