Burs Olanakları

Burs Olanakları

Doktora programlarında, yeni kayıt TC vatandaşı ve diğer uluslararası öğrenciler için öğrenim ücretleri üzerinden %100 veya %50 burs imkanı bulunmaktadır,

Yüksek lisans programlarında,  yeni kayıt TC vatandaşı öğrenciler için öğrenim ücretleri üzerinden %100 ve %50 burs imkanı, diğer uluslararası öğrenciler için ise %50 burs imkanı bulunmaktadır.

Burs Başvuruları

İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler burs başvurusu yapabilir. (Kayıtlı oldukları programdan kayıt sildirip yeniden kayıt olmak isteyen öğrencilere burs verilmez.)

Bursa başvuru, online sistem üzerinden programlara başvuru sırasında gerçekleştirilir.

Lisansüstü Programlarına Online Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler; yüksek lisans ve doktora programları için % 100 ve % 50 öğrenim ücreti bursu için başvuru yapabilirler.

Uluslararası öğrenciler; doktora programları için 100% veya 50% , master programları için ise 50% öğrenim ücreti bursu için başvuru yapabilirler.

Özel öğrenci veya misafir öğrenci statüsünde kayıt yaptıranlar bu burstan yararlanamazlar.

Değerlendirme Kriterleri

TC ve uluslararası uyruklu doktora program adayları

Asgari kriter: Lisans mezuniyet ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri

İlgili program yönetimi, kendi belirlemiş oldukları kriterler doğrultusunda (lisans ortalaması ve diğer kriterler) bir öğrenciye %100 veya iki öğrenciye kadar %50 öğrenim ücreti bursu verebilmektedir.

Burs kazanan adayların listesi aşağıda verilen Burs Takvimine göre açıklanmaktadır. Asıl adaylar, takvimde belirtilen tarihin mesai bitimine kadar Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybederler ve yedek burs listesinde yer alan adaylara burs hakkı doğar.

TC uyruklu yüksek lisans program adayları

Asgari kriter: %100  ve %50 burs için, lisans mezuniyet ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri

İlgili program yönetimi, kendi belirlemiş oldukları kriterler doğrultusunda (lisans ortalaması ve diğer kriterler) bir öğrenciye %100 ve iki öğrenciye kadar %50 öğrenim ücreti bursu verebilmektedir.

Burs kazanan adayların listesi aşağıda verilen Burs Takvimine göre açıklanmaktadır. Asıl adaylar, takvimde belirtilen tarihin mesai bitimine kadar Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybederler ve yedek burs listesinde yer alan adaylara burs hakkı doğar.

Uluslararası yüksek lisans program adayları

Yeni kayıt yaptıracak olan uluslararası yüksek lisans öğrencilerinin % 50 burs başvuru sonucu programa kabulleri ile açıklanmaktadır. Burs bilgisi programa kabul mektubunda belirtilmektedir.

E-kategorisi araştırma görevlisi olarak görevlendirme:

%100 burs almaya hak kazanan öğrenciler Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği’nin 4(5) maddesi uyarınca E-kategorisi araştırma görevlisi olarak görevlendirilirler. Bu öğrencilerin akademik birimlerde veya ihtiyaç halinde idari birimlerde haftada 5 saat görev yapması beklenir.

Bu öğrenciler, talep edip kabul edilmeleri halinde diğer uygun araştırma görevlisi kategorilerden de görevlendirilebilirler. Bu şekilde diğer kategorilerden görevlendirilen bir araştırma görevlisinin herhangi bir nedenle araştırma görevliliğinin sona ermesi ve % 100 burs koşullarının devam ediyor olması halinde statüsü otomatik olarak E - kategorisine döner.

%50 burs almaya hak kazanan öğrencilerde E-kategorisinden görevlendirilme koşulu geçerli değildir. Ancak, bu öğrenciler araştırma görevlisi olarak da görevlendirilmeye hak kazanmışlarsa, %50 burs veya araştırma görevliliğinden bir tanesini seçmek zorundadır.

Burs Devam Koşulları

Burs uygulaması programın normal süresi içinde; yüksek lisans programlarında dört dönem, doktora programlarında on dönem boyunca geçerlidir. Öğrencinin yarı zamanlı veya tam zamanlı kayıt olması burs süresini etkilemez. Uzatma ve kayıt dondurma dönemleri burs kapsamı dışında olup kayıt dondurma ücreti öğrenci tarafından ödenir.

Yüksek lisans/doktora programına başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programı ve/veya İngilizce Destek Programı izlenmesi durumunda bu programlarda geçirilen dönemler bir yılı aşmamak koşuluyla normal burs süresine ilave edilir.

Program değişikliği yapan öğrencilerin bursları seminer, proje, tez çalışmaları ve doktora yeterlik sınavı sonucu dahil olmak üzere başarısız dersleri olmaması ve genel not ortalamasının 3.00/4.00 üzerinde olması koşuluyla devam eder. Program değişikliğinden dolayı öğrenim süresinin uzaması burs süresini uzatmaz.

Normal burs süresi içinde NI statüsünde alınan dersler burs kapsamı içindedir.

Burslu statüden vazgeçen bir öğrenci Üniversiteye yeniden kaydolup yeniden burs başvurusunda bulunmadığı sürece burslu statüye geri dönemez.

Bursun Durdurulması ile İlgili Genel Koşullar

(a) Verilen burs türünün gerektirdiği şartların ortadan kalkması,
(b) Herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiğinin kesilmesi veya kaydın yenilenmemesi,
(c) Bursun durdurulmasını gerektiren disiplin suçu işlenmesi.


Financial-Support