Tüm Duyurular

Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilere Covid-19’dan Dolayı Sağlanan Ek Dönem Başvurusu Hakkında Önemli Duyuru

Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilere Covid-19’dan Dolayı Sağlanan Ek Dönem Başvurusu Hakkında Önemli Duyuru
Yayınlanma Tarihi: 22 Şubat 2022, Salı

Enstitü Kurulunun önerisi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosunun 17.07.2020 tarih ve 20/474 sayılı toplantısında alınan karara göre; eğitimi aksatmaya yol açacak 
afet ve salgınlarda seminer dersi dahil tüm ders yükümlülüklerini tamamlamış olup tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine, talepleri halinde bir dönem ek süre verilir. Ancak afet veya salgının devamı halinde öğrencinin tekrar başvurusu ile bir dönem daha ek süre verilebilir. Verilen ek süre iki akademik dönemi geçemez ve azami süreden sayılmaz.

Tez aşamasındaki (ilgili dönemde sadece teze kayıtlı) öğrenciler ek dönem taleplerini Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne dilekçe ile yapmalıdırlar. Dilekçeler elden veya igsr@emu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilebilir. Dilekçelerin sonucu öğrencilerin verdikleri e-posta adreslerine bildirilecektir.

Saygılarımızla,

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Tel: 0392 630 11 57
E-posta: igsr@emu.edu.tr

 

Dilekçe örneği için tıklayınız


DAÜ Web Siteleri

Announcements